Un fiyatlarındaki artış durdurulamıyor!

Ekmeğin ham maddesi una gelen zamlar, sektörü büyük ölçüde etkiliyor. Ocak ayından bu yana %55 oranındaki zam, girdi maliyetlerinde ciddi artışlar gösterdi.

Un fiyatlarındaki artış durdurulamıyor!

Türkiye, dünya buğday üretiminin %2’sini gerçekleştirmekte olup buğday üretiminde dünyada onuncu sıradadır. Hal böyle olunca da un fiyatları her yıl katlanarak artmaktadır. Ekmeğin ham maddesi undaki bu zamlar fırıncının giderlerinde de büyük artışlar gösteriyor. Ocak ayında 90 TL civarında olan un çuvalı, bugün itibariyle 140 TL bandına ulaştığı belirtiliyor.

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin açıkladığı verilere göre, 2019/2020 dönemi buğday üretiminde dünyada ilk sırada %20’lik pay ile AB (28) ülkeleri yer alırken bunu %18 ile Çin ve %14 ile Hindistan takip etmektedir. Türkiye, dünya buğday üretiminin %2’sini gerçekleştirmekte olup buğday üretiminde dünyada onuncu sırada yer aldı.

UN FİYATLARINA SON 8 AYDA %55 ZAM GELDİ

Fırıncılık sektörü, artan maliyet ve ham maddesi olan un fiyatlarına gelen zamdan büyük ölçüde etkileniyor. 5 yıl önce un çuvalının yaklaşık 60 TL olduğu göz önüne alınırsa, bugün itibariyle bu fiyat 140 TL bandına kadar dayandı. Buna göre, 5 yılda un çuvalına %75 zam gelirken, 2020 Ocak ayından bu yana gelen zam oranı ise %55 civarında… Ekmeğin hammaddesi undaki bu büyük artışlar ile elektrik, doğalgaz vs. gibi diğer girdi maliyetlere bakıldığında, sektörün içinde bulunduğu darboğaz fırıncıyı kara kara düşündürüyor. Son 8 ayda un fiyatlarına gelen yaklaşık %55 oranındaki zamların nedenini araştırmak için un fabrikası ve un değirmenleriyle görüşmek istedik. Ancak, bunun bir devlet politikası olduğunu dile getirerek açıklama yapmaktan çekindiler. Tüm bu veriler doğrultusunda, un çuvalına Ocak ayından bu yana yaklaşık %55 zam yapılmasının mutlaka bir açıklamasının olması gerektiği vurgulanıyor.

TÜRKİYE BUĞDAY İHRACATINDA 9.NCU, İTHALATTA 3.NCÜ SIRADA YER ALIYOR

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin İGC verilerine dayandırdığı açıklamasında, 2019/20 sezonunda 35,2 milyon tonluk buğday ihracatı ile ilk sırada AB yer almaktadır. Bunu sırasıyla Rusya, ABD ve Kanada takip etmektedir. Ülke bazında uzun zamanların en büyük buğday ihracatçısı konumunda olan Rusya’nın bir önceki sezona kıyasla buğday ihracatında yaklaşık %10’luk düşüş olmuştur. Bu durumun, AB ülkelerinden özellikle Fransa ve Romanya’nın buğday pazarında daha fazla rol oynamasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Türkiye ise, buğday ihracatında 7.6 oranla 9.ncu sırada yer alırken, ithalat sıralamasında 9.8’le 3.ncü sırada yer alıyor.