Gıda üretimi yapan işletmeler için yönetmelikte değişiklik yapıldı

2 nisan 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliği yürürlüğe girdi.

Gıda üretimi yapan işletmeler için yönetmelikte değişiklik yapıldı

Gıda Üretimi Yapan İşletmeler İçin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte değişiklik yapıldı. 2 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğine göre:

17.12.2011 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşletmelerine Dair Yönetmelik ekinde yer alan Ek-3’ün 3 üncü maddesi yani Gıda Üreten İşletmelerden Kayıt Başvurusunda İstenilen Bilgi ve Belgeler başlığının ek maddesi değiştirildi.

“3- Ekmek, ekmek çeşitleri, diğer ekmek çeşitleri ve sade pide üreten işyerleri ile yalnızca sade pide ve/veya ekmeğin son pişirme işlemini yapan işyerleri için İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatının sureti.”

Aynı yönetmeliğin İşletme Kayıt Belgesi Başvuru ve Beyanname başlıklı Ek-4’ünde yer alan İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı “sadece ekmek, ekmek çeşitleri, diğer ekmek çeşitleri üreten işyerleri ile yalnızca sade pide ve/veya ekmeğin son pişirme işlemini yapan işyerleri için” olarak değiştirildi.