Erdoğan Çetin: Yasal ekmek fiyat tarifesini uygulayın

İstanbul Bağcılar'da fırıncı esnafıyla biraraya gelen Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, yeni fiyat tarifesi süreci hakkında bilgiler verdi. Çetin, "Yasal olarak belirlenmiş mevcut tarifemizi tavizsiz olarak uygulamak zorunndayız. Haksız rekabete neden olacak ve meslektaşlarımızı zarara uğratacak alışkanlıklarımızı mutlaka terk etmeliyiz" dedi.

Erdoğan Çetin: Yasal ekmek fiyat tarifesini uygulayın

İstanbul Fırıncılar Odası (İFO) Başkanı Erdoğan Çetin, yeni ekmek fiyat tarifesinin alınmasından sonra Bağcılar’da fırıncılarla biraraya geldi. Çok sayıda fırıncı esnafının katıldığı toplantıda konuşan Çetin, “Sizden özellikle istirhamım; yasal olarak belirlenmiş mevcut tarifemizi tavizsiz olarak uygulamak zorundayız. Haksız rekabete neden olacak ve meslektaşlarımızı zarara uğratacak alışkanlıklarımızı mutlaka terk etmeliyiz” dedi.

Gerek tarife onay süreci, gerekse un, maya, enerji ve işçilik maliyetlerinde yaşanan ağır maliyet baskısını her platformda ilgili kurumlarda dile getirdiklerini söyleyen Çetin, İstanbul gibi metropol bir şehirde bu mesleği yapmanın, ülkemizin diğer illerine göre daha zor olduğunun altını çizdi. İstanbul özelinde kapasite kullanım oranlarının tüm illerden daha düşük olduğunu kaydeden Çetin, şöyle devam etti:

“ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM ÇOK DAHA SORUNU AŞMIŞ OLACAĞIZ”

“Bu durum her yönüyle esnafımızın canını fazlasıyla yakmaktadır. Devletimizin bu ve benzer durumlarda karar ve yetki makamı olan tüm kurumları ile sürekli olarak görüşme ve iletişim halindeyiz. Sizlerin de çok iyi bildiği gibi yılların kemikleşmiş, kangren haline gelmiş sorunlarının bir çırpıda yok olması mümkün olmuyor. Hele ki, görev süremiz, dünyada yaşanan olağanüstü bir kriz ve salgın dönemine rastlamışken, yaşadığımız mesleki sorunlar yetkili makamların öncelik sıralamasında çok daha gerilerde kalıyor. Buna rağmen, yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızla birlikte var gücümüzle esnafımızın bu zor süreci atlatması için tüm alternatif çözüm yollarını istişare ediyor, hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Umuyorum ki, sizlerin de güçlü desteği ile önümüzdeki dönemde İstanbul fırıncısı adına çok daha kuvvetli, özgüven içerisinde çok sayıda sorunu aşmış olacağız. Buna yürekten inanıyorum.”

Yeni fiyat tarifesine de değinen İFO Başkanı Erdoğan Çetin, bu oranların esnafın maliyetlerini karşılamasına yeter olmadığını, ancak her sektörde mevcut olan zorlu süreci atlatmasına bir nebze de olsa katkı sağlayacağını belirtti. Çetin,

PERAKENDE TİCARETTE UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPIMASINA DAİR YÖNETMELİK:


“MADDE 1 – 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/C maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Üreticiye yapılacak ödemeler
MADDE 12/C – (1) 5362 sayılı Kanunun 62 nci maddesi ile 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 12 nci maddesi çerçevesinde azami fiyatları tarifeyle belirlenen hızlı tüketim mallarının temini karşılığında üreticiye birim miktar başına yapılacak ödeme; tedarikçiler ile büyük mağaza, zincir mağaza, bayi işletme ve özel yetkili işletmeler için tarifedeki azami fiyatın yüzde seksen beşinden, bunların dışındaki perakende işletmeler için ise yüzde sekseninden az olamaz.
(2) Büyük mağaza, zincir mağaza ve tedarikçilerce bir gün içinde üreticiden teslim alınan birinci fıkra kapsamındaki malların en fazla yüzde beşi satılamadığı gerekçesiyle iade edilebilir”

hükümlerini hatırlatan Erdoğan Çetin, “Yasaların biz fırıncı esnafına verdiği bu hakları harfiyen uygulamalıyız. Bu akşam bir arada olmamızı sağlayarak toplantıyı düzenleyen arkadaşlarımıza, başta Bağcılar ilçesi fırıncısı ve İFO Başkan Yardımcısı Nevzat Kodak başta olmak üzere çok teşekkür ediyorum. Bağcılar ilçe fırıncı esnafı da, İFO Başkanı Erdoğan Çetin’e katılımından dolayı teşekkür vererek, gelecek dönem için tam destek sözü verdi.

Fırıncılar, “Oda başkanımız ve yönetim ekibi göreve geldikleri en zor zaman olmasına rağmen İstanbul’da fırıncı esnafı için çok yoğun çalışma içinde oldular. Önümüzdeki seçim sürecinde Bağcılar ilçesi olarak tam bir bütünleşme içinde olacağız. Gelecek dönemde mesleğimiz adına çok daha verimli çalışmalar yapacağına inancımız ve desteğimiz tamdır” dediler.

IBAKTECH
SARMAŞIK MAKİNE